V/v thực hiện công tác tư vấn, hướng nghiệp và tổ chức ôn tập thi Tuyển sinh lớp 10, thi Tốt nghiệp trung học phổ thông

Xuất bản: Thứ ba - 08/03/2022 13:02 - Xem: 65

558 tư vấn hướng nghiệp, ôn tuyển sinh

558 tư vấn hướng nghiệp, ôn tuyển sinh
Công văn về việc thực hiện công tác tư vấn, hướng nghiệp và tổ chức ôn tập thi Tuyển sinh lớp 10, thi Tốt nghiệp trung học phổ thông

Căn cứ Công văn số 2061/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;
Căn cứ Hướng dẫn số 2096/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 11/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với GDTX;
Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác ôn tập hướng tới mục tiêu đạt kết quả cao nhất các Kì thi Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT), TTHPT chuyên, Phổ thông dân tộc nội trú và phổ thông năng khiếu thể dục thể thao năm học 2022-2023 và kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS trực thuộc; Hiệu trưởng trường tHpT, THCS-tHPt, PT DTNT, NK NT&TDT; Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 1. Về hoàn thành nội dung chương trình dạy học, kiểm tra, đánh giá
 • Lãnh đạo các cơ sở giáo dục chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát, xây dựng và hoàn th kế hoạch dạy học chương tr lớp 9, lớp 12 theo Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn t Vĩnh Long; Công văn số 2061/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; Hướng dẫn số 2096/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 11/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với GDTX; tuyệt đối không được cắt giảm số tiết, số môn học và hoạt động giáo dục đã qui định trong chương trình. Phấn đấu hoàn thành trước ngày (trong trường hợp bất khả kháng các đơn vị có thể hoàn thành chương trình sau ngày 16/5/2022) để tổ chức ôn tập thi tuyển s lớp 10 và ôn thi tốt nghiệp THPT.
 • Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo nghiêm túc, thực chất, chính xác, khách quan, phản ánh đúng trình độ, năng lực của học sinh, học viên. Chú ý: Không kiểm tra, đánh giá định kì đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu, những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm đúng theo tinh thần Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ gDđT.
 1. Về tổ chức công tác ôn tập thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, thi Tốt nghiệp THPT năm 2022
 • Phải thích ứng linh hoạt với tình hình dịch covid, xem thời gian dạy học trực tiếp là thời gian vàng, cần tận dụng triệt để thời gian dạy trực tiếp để cung cấp các kiến thức trọng tâm, cốt lõi của chương trình, linh hoạt tổ chức các buổi ôn tập trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến một cách phù hợp với khả năng học tập của học sinh và điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực của đơn vị.
 • Căn cứ kế hoạch dạy học, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, huy động toàn lực cho công tác ôn tập thi Tuyển sinh lớp 10, thi Tốt nghiệp THPT phù hợp với tình hình phòng chống dịch covid-19. Kế hoạch phải có sự phân công lãnh đạo phụ trách (phụ trách theo môn hoặc theo lớp); kịp thời động viên, khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức tích cực, làm tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình các cá nhân, tập thể lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch ôn tập.
 • Cử giáo viên tham gia dạy ôn tập tham dự đầy đủ các buổi tập huấn ôn thi Tuyển sinh lớp 10, thi Tốt nghiệp THPT do Sở GDĐT tổ chức.
 • Chỉ đạo tổ chuyên môn:
+ Phân tích, thảo luận đề thi tham khảo của Bộ GDĐT/đề thi tuyển sinh 10 các năm học trước làm định hướng thực hiện công tác ôn tập cho học sinh.
+ Biên soạn tài liệu ôn tập (trong đó cần rà soát đưa ra khỏi tài liệu các nội dung đã được tinh giảm, những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu, những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm; đồng thời đưa vào những nội dung được bổ sung mới theo tinh thần Công văn số 4040/BGDĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT), lựa chọn nội dung và phương pháp ôn tập, hướng dẫn tự học phù hợp, tránh gây áp lực cho học sinh, cần thiết có thể xếp lớp học theo hướng phân hóa. Đối với những học sinh có học lực yếu, kém cần tăng cường ôn tập những kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình, bám sát cấu trúc đề tham khảo của Bộ GDĐT/đề thi tuyển sinh 10 các năm học trước. Riêng học sinh có học lực khá giỏi, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, cần được ôn tập các dạng đề nâng cao phù hợp với năng lực của các em.
+ Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả ôn tập để kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp ôn tập cho phù hợp.
 • Vận động học sinh khá, giỏi giúp đỡ học sinh có học lực yếu, kém nhằm giúp các học sinh này nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình. Tập trung hỗ trợ học sinh bị hỏng kết thức do thiếu thiết bị và điều kiện học trực tuyến, những học sinh phải học nhờ, học tạm, học sinh bị nhiễm covid, ... với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau và tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu.
 • Thực hiện tốt các yêu cầu về phòng chống dịch. Đồng thời tăng cường phối hợp với gia đình tư vấn tâm lý, sức khỏe để học sinh học có động cơ, thái độ ôn tập tốt.
 • Quan tâm tư vấn, hướng nghiệp, hướng học cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng sau:
+ Đối với học sinh lớp 9: Thủ trưởng các trường THCS, THCS-THHPT và Trường Năng khiếu Nghệ thuật - Thể dục thể thao trực tiếp triển khai và phân công giáo viên triển khai để học sinh có đủ thông tin về phương thức tuyển sinh, điểm tuyển sinh lớp 10 những năm qua của các trường trong địa bàn học sinh của đơn vị đăng kí thi tuyển sinh, thông tin về các môn học, về việc lựa chọn tổ hợp môn (đối với môn lựa chọn) và các chuyên đề học tập, ...; riêng những học sinh có nguyện vọng học hệ giáo dục thường xuyên hoặc học nghề thì phối hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh để tư vấn sâu cho các em học sinh này; đặc biệt, đối với những học sinh có nguyện vọng tham gia lao động thì trường cần tập trung tư vấn, phân tích lợi ích và những rủi ro khi tham gia lao động sớm, ... đồng thời phối hợp với Phòng LĐTB-XH và các Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho các em nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho các em và nâng cao năng suất lao động, thu nhập trên địa bàn tỉnh. Riêng các Trường THCS-THPT, THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú và Trường Năng khiếu Nghệ thuật - Thể dục thể thao phải chủ động tổ chức tư vấn, tổ chức khảo sát nhu cầu học tập các môn lựa chọn và xây dựng các tổ hợp 05 môn học từ 03 nhóm môn học gồm (Nhóm môn khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật; Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật lí, Hoá học, Sinh học; Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật) và 03 chuyên đề học tập từ các chuyên đề học tập do Bộ GDĐT quy định (gồm chuyên đề của các môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật). Đối với các Trung tâm GDNN-GDTX phải chủ động phối hợp với các trường THCS, THCS-THPT để làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh lớp 10 hệ GDTX.
+ Đối với lớp 12: Thủ trưởng các Trường THCS-THPT, THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú và Trường Năng khiếu Nghệ thuật - Thể dục thể thao và các Trung tâm GDNN- GDTX tổ chức tư vấn, hướng nghiệp thường xuyên và tổ chức cho học sinh/học viên của đơn vị tham gia các chương trình tư vấn do Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục đại học tổ chức (trong quá trình tham gia tư vấn trực tiếp các đơn vị lưu ý thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch covid-19).
 • Thực hiện công tác thu, chi, quyết toán kinh phí, lưu trữ đầy đủ hồ sơ ôn tập theo đúng quy định. Lưu ý: chỉ được thanh toán cho giáo viên giờ dạy ôn tập ngoài chương trình chính khóa; mức chi cho hoạt động dạy thêm trong nhà trường được thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Hướng dẫn số 402/HD-SGDĐT ngày 20/02/2022 của Sở GDĐT Vĩnh Long về việc thực hiện Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
 • Ghi nhận tinh thần, thái độ làm việc của giáo viên trong đợt ôn thi để làm cơ sở bình xét thi đua và đánh giá viên chức cuối năm.
Giao Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lí; đồng thời chủ động phối hợp với các phòng, ban của huyện để thực hiện các yêu cầu trên, trường hợp cần thiết thì
tham mưu UBND cấp huyện thành lập đoàn thanh tra hoặc đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện các yêu cầu trên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Giao Thanh tra Sở và Phòng KHTC giám sát, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu trên của các cơ sở giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ của phòng. Sở GDĐT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác ôn tập thi Tuyển sinh lớp 10, thi Tốt nghiệp THPT của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: THB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Thống kê
 • Truy cập70
 • Máy tìm kiếm1
 • Khách69
 • Hôm nay2,511
 • Tháng rồi334,224
 • Tháng này188,442
 • Tổng lượt22,146,735
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây