Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022

Xuất bản: Thứ bảy - 09/04/2022 13:07 - Xem: 77

Xét TN THCS

Xét TN THCS
Căn cứ hướng dẫn số 620/HD-SGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long: Hướng dẫn xét tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021- 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THCS, THCS&THPT tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) năm học 2021-2022 như sau
Trích

Căn cứ hướng dẫn số 620/HD-SGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long: Hướng dẫn xét tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2021- 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THCS, THCS&THPT tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) năm học 2021-2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Mụcđích
Việc xét công nhận tốt nghiệp THCS nhằm xác nhận trình độ của người học sau khi học hết chương trình THCS. Người được công nhận tốt nghiệp thì được cấp bằng tốt nghiệp THCS. Là căn cứ để học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lóp 10.
Yêu cầu
Xét công nhận tốt nghiệp THCS phải bảo đảm yêu cầu chính xác, công bằng, khách quan. Căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp THCS là kết quả rèn luyện và học tập của người học ở năm học lớp 9.
II. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
1. Điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp
Thực hiện theo Điều 4 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành theo quyết định số 11/20Ọ6/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chú ý đối tượng đã học xong chương trình THCS của những năm trước nhưng chưa tốt nghiệp đều phải tổ chức kiểm tra lại 2 môn Ngữ văn và Toán khi tham gia xét tốt nghiệp THCS.
2. Hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp
Thực hiện theo Điều 5 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành theo quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Chính sách ưu tiên, khuyến khích
Thực hiện theo Điều 6 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành theo quyết định sổ 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp
Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành theo quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Xếp loại tốt nghiệp
Thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành theo quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
III. TỐ CHỨC XÉT TÓT NGHIỆP THCS
1. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp
Thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành theo quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Quy trình, thủ tục xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành theo quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
IV. QUI ĐỊNH TRONG VIỆC NHẬP DỮ LIỆU
1. Thực hiện đúng theo Qui định trong việc nhập dữ liệu xét tốt nghiệp THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo (phụ lục đính kèm).
- Học lực, hạnh kiểm: nhập đúng theo học bạ và sổ điểm lớn của học sinh lớp 9 năm học 2021-2022 (Giỏi: nhập là G; Khá: nhập là K; Trung bình: nhập là Tb).
- Xếp loại tốt nghiệp: (Giỏi: nhập là G; Khá: nhập là K; Trung bình: nhập là Tb)
2. Nhập danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021- 2022 theo đúng mẫu 4XT (đính kèm).
3. Chú ý kiểm tra tất cả các chi tiết về hộ tịch, giới tính. . . Nếu có nghi vấn thì phải xác minh lại rõ ràng. Chú ý chi tiết hộ tịch; giói tính phải căn cứ vào khai sinh.
4. Dữ liệu sắp xếp theo danh sách tốt nghiệp của từng lớp 9 để đễ kiểm tra (hết lóp này đến lớp khác).
5. Sử dụng thống nhất khổ giấy A3 để in danh sách và đóng thành tập (mỗi trang có 25 học sinh và được đánh số thứ tự liên tục cho đến hết số học sinh tốt nghiệp của trường). Mỗi tờ danh sách phải có ngày, tháng, năm và chữ ký, đóng dấu của CHÚ TỊCH HỘI ĐỒNG (bên phải) và ngày, tháng, năm của TRƯỞNG PHÒNG (bên trái)
6. Phần mềm nhập liệu sử dụng thống nhất phần mềm EXCEL: dùng font chữ Time New Roman, Bảng mã Unicode (Sizel2) trong tất cả các cột trong mẫu 4
V. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VÀ LỊCH BÁO CÁO
- Ngày 12/4/2022: Các trường THCS, THCS&THPT Hòa Bình gửi tờ trình thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 cho ông Nguyễn Văn Bá (01 bản chỉnh có đóng dấu và 01 file mềm gửi qua địa chỉ email vanbatt66@gmail.com).
- Ngày 26/4/2022: Các trường báo cáo số liệu tham gia dự xét tốt nghiệp theo mẫu l.XT đính kèm cho ông Nguyễn Văn Bá (01 bản chính có đóng dấu và 01 file mềm gửi qua địa chỉ email vanbatt66@gmail.com).
- Ngày 18/5/2022: Các trường xét công nhận tốt nghiệp
- Ngày 19/5/2022: Các trường báo cáo số liệu sơ bộ về kết quả xét tốt nghiệp của đơn vị theo mẫu 2.XT đính kèm; báo cáo thống kê số liệu xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 theo mẫu 3.XT đính kèm cho ông Nguyễn Văn Bá (mỗi loại 01 bản chính có đóng dấu và 01 file mềm gửi qua địa chỉ email vanbatt66@gmail.com).
- Ngày 20/5/2021: Các trường gửi danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS theo đúng mẫu 4.XT (in ra 02 bản trên khổ giấy A3 - đóng bìa cứng và gửi kèm File dữ liệu qua địa chỉ email vanbatt66@gmail.com ông Nguyễn Văn Bá nhận). Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách này. Quá thời gian trên, các đơn vị không gửi danh sách công nhận tốt nghiệp phải giải trình lí do bằng văn bản với lãnh đạo Phòng GDĐT.
- Ngày 23/5/2022: Trưởng phòng GD&ĐT duyệt kết quả xét công nhận tốt nghiệp của các trường.
- Ngày 24/5/2022: Phòng GD&ĐT báo chính thức kết quả xét tốt nghiệp của huyện và nộp hồ sơ lưu trữ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Ngày 30/5/2022: Các trường nhận danh sách duyệt công nhận tốt nghiệp THCS khóa ngày 18/5/ 2022 để lưu trữ tại trường.
VI. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG XÉT TÓT NGHIỆP
1. Hiệu trưởng các trường THCS, THCS&THPT Hòa Bình phải triển khai nội dung của Hướng dẫn này đến tất cả các thành viên trong Hội đồng nhà trường và học sinh; nhất là những người trực tiếp tham gia hội đồng xét tốt nghiệp.
2. Các Hội đồng xét tốt nghiệp kiểm tra kỹ hồ sơ dự xét tốt nghiệp, đối chiếu thật chính xác giữa hồ sơ và danh sách xét tốt nghiệp.
3. Nếu đơn vị nào có trường họp học sinh lớp 9 mất học bạ, học sinh phải kiểm tra lại môn Ngữ văn và Toán thì báo cáo về Phòng GDĐT hạn chót là ngày 03 tháng 5 năm 2022 (ông Nguyễn Văn Bá nhận) để Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày kiểm tra thống nhất trong toàn huyện.Xem và tải công văn
 

Tác giả bài viết: THB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Thống kê
  • Truy cập136
  • Hôm nay2,956
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này188,887
  • Tổng lượt22,147,180
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây