Kế hoạch Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và ứng phó các tình huống tại các Hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 và Điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xuất bản: Thứ hai - 24/05/2021 05:41 - Xem: 179
Căn cứ Công văn số 2209/UBND-VX, ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Công văn số 1464/SYT-NV, ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Sở Y tế Vĩnh Long về việc đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch theo Công văn số 1040/SGDĐT-VP, ngày 12/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và ứng phó các tình huống tại các Hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 và Điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh
PC Covid19
PC Covid19
Tải CV (KH 1103/KH-SGDĐT)

Một số nội dung chính

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân và tập thể trong việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
 • Ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh các tình huống dịch bệnh xảy ra tại cộng đồng và tại các HĐCT trên địa bàn tỉnh.
 • Bảo đảm an toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và người làm công tác thi trong suốt quá trình diễn ra các kỳ thi trên địa bàn tỉnh.
 1. Yêu cầu
 • Các đơn vị thuộc Sở và các HĐCT phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp giữ vững an ninh, trật tự, an toàn tại các HĐCT gắn với phòng chống dịch, đảm bảo tổ chức các kỳ thi diễn ra thành công và an toàn.
 • Ứng phó, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng quy trình, đảm bảo công tác tổ chức thi đúng quy chế.
 1. Công việc cần thực hiện đối với thí sinh
 • Tất cả thí sinh phải thực hiện khai báo y tế, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển, lịch sử tiếp xúc của bản thân; chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Ngành Y tế; giữ gìn sức khỏe, chủ động thông báo với cha mẹ, thầy cô nếu có những dấu hiệu sốt, ho, khó thở và nơi đã di chuyển đến có ca bệnh COVID-19 theo công bố của Bộ Y tế.
 • Khi tham gia kỳ thi, thí sinh chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế; đo thân nhiệt trước khi đến phòng thi và thường xuyên rửa tay khi ra vào phòng thi, đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, trong thời gian ở tại HĐCT, trước khi bắt đầu làm bài và sau khi hoàn thành bài thi hoặc thực hiện theo yêu cầu của cán bộ coi thi (CBCT).
 • Trong từng buổi thi, những thísinh có dấu hiệu sốt,ho, khó thởphải báo cáo ngay với CBCT tại phòng thi để được hỗ trợ.
. Công việc cân thực hiện đoi với cán bộ, giáo viên, nhân viên, các lực lượng tham gia công tác thi
 • Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia công tác thi phải thực hiện khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển, lịch sử tiếp xúc của bản thân; chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo khuyến cáo của Ngành Y tế; giữ gìn sức khỏe, chủ động báo với cơ quan quản lý nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và nơi đã di chuyển đến có ca bệnh COVID-19 theo công bố của Bộ Y tế.
 • Khi tham gia công tác thi, mọi người đều phải chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp, phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Ngành Y tế; đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển và trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.
. Công việc cân thực hiện đối với các điêm in sao đê thi và điêm châm thi
 • Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trước ngày làm việc đầu tiên 02 ngày và sau mỗi ngày làm việc. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19 (dung dịch sát khuẩn tay, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng,...) đảm bảo giãn cách phù hợp trong quá trình làm việc.
 • Bố trí mỗi điểm chấm thi 02 phòng dự phòng (dành cho trường hợp liên quan dịch bệnh) thông thoáng, sạch sẽ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo mật của kỳ thi.
Công việc cần thực hiện đối với tât cả các trường THCS, THPT, THCS&THPT, các TT GDNN-GDTX trước ngày diễn ra các kỳ thi
 • Lãnh đạo tất cả các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, học viên thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và của Giám đốc Sở GDĐT trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19, thực hiện nghiêm túc yêu cầu “5K”. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt công tác công tác phòng, chống dịch. Đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
 • Trước ngày bắt đầu làm việc của các HĐCT (, Lãnh đạo các đơn vị yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, học viên tham gia kỳ thi phải khai báo y tế và tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người thân khai báo y tế trên trang tờ khai điện tử: ; hạn chế đi khỏi nơi cư trú và thường xuyên cập nhật diễn biến dịch COVID-19 cũng như tình trạng sức khỏe của bản thân hàng ngày và lịch tr di chuyển.
 • Tổng vệ sinh, khử khuẩn (nếu có) các phòng thi và phòng làm việc đã dự kiến của HĐCT.
 • Lưu ý: Trong thời gian này, nếu có dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị thực hiện theo các nội dung như sau:
+ Các đơn vị thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GDĐT, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương về việc tổ chức phòng chống dịch COVID-19 và công tác tổ chức các kỳ thi.
+ Trong trường hợp có yêu cầu tiếp tục tổ chức kỳ thi thì Lãnh đạo các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan y tế cấp huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp cơ quan y tế địa phương để phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo cơ sở vật chất tại các HĐCT và hạn chế người ra vào nơi đặt HĐCT.
+ Tiến hành phối hợp cơ quan y tế rà soát trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, học viên để xác định có hoặc không có trường hợp liên quan dịch bệnh COVID-19. Riêng trong trường hợp dịch bệnh có liên quan đến CBCT, thí sinh dự thi, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị phối hợp cơ quan y tế xác định ngay dạng đối tượng lây nhiễm (F0, F1, F2, F3); đối với các trường hợp được cơ quan y tế tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh cho phép dự thi thì lập ngay danh sách để báo cáo Lãnh đạo các HĐCT, Trưởng điểm thi biết để tổ chức thi an toàn phòng chống dịch tại các phòng thi đã dự phòng.
+ Rà soát từng nội dung quy định tại Công văn số 914/BYT-MT, ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá để tăng cường công tác phòng chống tại đơn vị.

Công việc cần thực hiện đối với Hiệu trưởng các trường đặt điểm thi, chuẩn bị trước ngày làm việc của các Hội đồng (trước 10 ngày)
 • Lãnh đạo các đơn vị có đặt HĐCT tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất phòng thi theo sự thống nhất của Ban Tổ chức kỳ thi; bố trí ít nhất 02 phòng dự phòng (sử dụng cho tình huống bất thường hoặc để thi trong tình huống có cách ly y tế, các trường hợp F1, F2, F3,...); tận dụng các phòng không sử dụng để học sinh và CBCT nghỉ trưa (nếu có) và quy định số lượng người /Olphòng sao cho đảm bảo giãn cách an toàn phòng, chống dịch.
 • Tiến hành phối hợp với Lãnh đạo HĐCT niêm yết các thông tin như: Sơ đồ phòng thi, phòng dự phòng, phòng nghỉ trưa,. tại 5 điểm khác nhau/HĐCT để giãn cách số lượng thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ và người dân đến xem thông tin (trước cổng trường 02 bảng, trong khuôn viên trường 03 bảng). Treo bảng thông báo đề nghị không tụ tập đông người trước cổng HĐCT và đeo khẩu trang khi đưa, đón thí sinh.
 • Phối hợp cùng các trường THCS có thí sinh dự thi chuẩn bị: nước rửa tay sát khuẩn (đảm bảo trước mỗi phòng thi, phòng làm việc, mỗi nơi đều có bố trí ít nhất 01 chai nước rửa tay sát khuẩn, riêng cổng trường bố trí số lượng phù hợp); 07 máy đo thân nhiệt (05 máy đo để sử dụng và 02 máy đo để dự phòng); đảm bảo dự phòng ít nhất 03 khẩu trang kháng khuẩn/01 thí sinh (CBCT) tham gia thi.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương thành lập Tổ phản ứng nhanh (tình nguyện), đảm bảo phải có nhân viên y tế của đơn vị trường học) để làm nhiệm vụ: Đo thân nhiệt, kiểm tra việc rửa tay sát khuẩn tại cổng HĐCT trước từng buổi thi; nhắc nhở PHHS đỗ đậu xe đưa đón đúng nơi quy định và giãn cách không tụ tập đông người trước cổng HĐCT ; hỗ trợ bên ngoài HĐCT đối với tình huống bất thường liên quan dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
 • Bố trí nước uống và dụng cụ uống nước đảm bảo mỗi người sử dụng không dùng chung ly (cốc); đảm bảo nhà vệ sinh, thùng chứa rác thải hợp lý, vệ sinh.
 • Ghi đầy đủ thông tin về số điện thoại, đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Trạm Y tế, danh sách thành viên Tổ phục vụ y tế tại địa phương để Lãnh đạo các hội đồng coi thi, Trưởng điểm thi, Tổ phản ứng nhanh liên hệ khi cần ết.
Lưu ý: Trong thời gian này, nếu có dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị thực hiện như sau:

+ Các đơn vị thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GDĐT, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương về việc tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 và công tác tổ chức các kỳ thi.
+ Trong trường hợp có yêu cầu tiếp tục tổ chức kỳ thi thì Lãnh đạo các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan y tế cấp huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp cơ quan y tế địa phương để phun thuốc khử khuẩn (nếu có), đảm bảo cơ sở vật chất tại các HĐCT và hạn chế người ra vào nơi đặt HĐCT.
+ Tiến hành phối hợp cơ quan y tế rà soát trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, học viên để xác định có hoặc không có trường hợp liên quan dịch bệnh COVID-19. Riêng trong trường hợp dịch bệnh có liên quan đến CBCT, thí sinh dự thi, Lãnh đạo các trường đặt điểm thi yêu cầu các đơn vị có CBCT, thi sinh dự thi phối hợp cơ quan y tế xác định ngay dạng đối tượng lây nhiễm (F0, F1, F2, F3); đối với các trường hợp được cơ quan y tế tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh cho phép dự thi thì lập ngay danh sách để báo cáo Lãnh đạo các HĐCT biết để tổ chức thi riêng tại các phòng thi đã dự phòng.
+ Rà soát từng nội dung quy định tại Công văn số 914/BYT-MT, ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá để tăng cường công tác phòng chống tại đơn vị. Đảm bảo toàn bộ khuôn viên trường được khử khuẩn.
Công việc cần thực hiện đối với Chủ tịch HĐCT TS10, Trưởng các điểm coi thi THPT (gọi chung là Lãnh đạo các HĐCT) (trước ngày làm việc của HĐCT 01 ngày đến khi kết thúc ngày làm việc)
 1. Tình huống 1: Không có ca lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn đặt HĐCT
Trước (01 ngày), trong ngày làm việc đầu tiên và ngày sinh hoạt quy chế
 • Trước ngày làm việc của HĐCT, Lãnh đạo các HĐCT liên hệ trường đặt HĐCT để nắm chắc tình hình công tác.
 • Trong thời gian làm việc của HĐCT, Lãnh đạo các HĐCT quán triệt nghiêm túc và đầy đủ “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế.
 • Nhắc nhở và kiểm tra việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn tại các khu vực; việc thực hiện nhiệm vụ của HĐCT; tổ chức sinh hoạt quy chế, đồng thời trong quá trình tổ chức phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.
 • Cho thí sinh ra về theo thứ tự (không đồng loạt, có kiểm soát).
  1. Mốc thời gian trước giờ làm bài của thí sinh
 • Lãnh đạo các HĐCT phân công cụ thể thành viên hội đồng (03 người) phải thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày như sau:
+ Người thứ nhất (cán bộ phụ trách CSVC): Trước giờ tập trung thí sinh 30 phút (tính theo thời gian quy định), hướng dẫn Tổ phản ứng nhanh tiến hành bố trí khu vực làm việc và tổ chức đo thân nhiệt, khử khuẩn cho tất cả thí sinh, thành viên khác vào làm việc tại HĐCT khi bước vào cổng của HĐCT; sau khi có hiệu lệnh tập trung thí sinh, Tổ phản ứng nhanh nhanh chóng rời khỏi khu vực thi đúng quy định. Lưu ý: Tổ phản ứng nhanh phải mang bao tay y tế, đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ.
+ Người thứ hai (cán bộ y tế của HĐCT): Phụ trách quan sát, theo dõi thí sinh, CBCT vào cổng (tránh tập trung đông người, thực hiện giãn cách) và rà soát, ghi nhận kết quả đo thân nhiệt, nhắc nhở các trường hợp chưa đeo khẩu trang khi bước vào Hội đồng thi. Lưu ý: trong các trường hợp mưa, nắng phải bố trí các khu vực đo thân nhiệt đảm bảo không để thí sinh đứng dưới mưa, nắng để chờ đo thân nhiệt). Trong trường hợp này, nếu phát hiện thí sinh, CBCT có thân nhiệt trên 37.50C, hướng dẫn đến phòng dự phòng để theo dõi sức khỏe hoặc tổ chức thi đảm bảo đúng quy chế coi thi hoặc chờ xử lý y tế (đảm bảo giãn cách, hạn chế tiếp xúc gần).
+ Người thứ ba (cán bộ phụ trách sử dụng hệ thống âm thanh của HĐCT): Thông báo tất cả thí sinh tập trung tại phòng thi, nhắc nhở đứng trước phòng thi giãn cách phù hợp, không tụ tập thành nhóm để trao đổi, kết hợp CBCT ngoài phòng thi đến các phòng thi để ổn định trật tự thí sinh. Tổng hợp sĩ số thí sinh và tiến hành rà soát danh sách thí sinh vắng để ghi nhận.
 • Bố trí khu vực, vị trí ngồi của CBCT phải đảm bảo giãn cách và yêu cầu tất cả CBCT phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng làm việc. Tuyệt đối không tập trung, chen lấn để xem thông tin hoặc lấy các văn phòng phẩm,....
Mốc thời gian CBCT xuống phòng thi và coi thi
 • CBCT thứ hai: trước khi xuống phòng thi phải kiểm tra túi đựng hồ sơ đảm bảo ít nhất phải có 24 khẩu trang sạch/phòng thi để trang bị cho thí sinh (nếu có); ngoài các nhiệm vụ được phân công, CBCT thứ hai nắm thông tin về t sức khỏe học sinh nhưng phải đảm bảo tiến độ thời gian phát đề thi (chỉ báo cáo về Lãnh đạo HĐCT đối với các tình huống bất thường như: khó thở, sốt trên 37.50C).
 • CBCT thứ nhất: Trong quá tr sinh làm bài, CBCT linh hoạt trong việc cho học sinh tháo khẩu trang (nếu thí sinh có yêu cầu và chỉ đáp ứng yêu cầu này khi không có ca nhiễm SARS- CoV-2 trên địa bàn trong thời gian này hoặc trong trường hợp đặc biệt khác), phải đảm bảo trật tự phòng thi, thực hiện đúng quy chế đối với thí sinh. Sau khi kết thúc buổi thi, CBCT nhắc nhở thí sinh lần lượt di chuyển giãn cách khi ra về và đeo khẩu trang.
 • CBCT ngoài phòng thi: Nắm thông tin sĩ số phòng thi để báo cáo bộ phận theo dõi sĩ số phòng thi rà soát, ghi nhận các trường hợp thí sinh vắng (nếu có) và lý do vắng để xác định các nguyên nhân vắng (nhằm đảm bảo quyền lợi đối với thí sinh đã được yêu cầu cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế). Khi thí sinh có nhu cầu đi vệ sinh, CBCT phải đảm bảo thí sinh luôn đeo khẩu trang; trước khi trở lại và vào phòng thi thì phải yêu cầu thí sinh rửa tay sát khuẩn.
 Mốc thời gian kết thúc thời gian làm bài thi, đến làm việc tại phòng HĐCT
 • Bên cạnh việc thông tin trên loa phát thanh các nội dung liên quan, Lãnh đạo HĐCT nhắc nhở thí sinh đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Yêu cầu Tổ phản ứng nhanh hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh không tụ tập trước cổng trường và rời khỏi HĐCT khi đã đón thí sinh để đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch.
 • Lãnh đạo HĐCT phải đảm bảo tất cả CBCT vào phòng làm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.
 • Sắp xếp vị trí, thứ tự ngồi chờ giao bài và thứ tự gọi tên nộp bài, không tập trung để chờ giao bài nhưng phải đảm bảo ưu tiên các CBCT đã về đến phòng HĐCT trước. Thực hiện quy trình thu bài và niêm phong bài thi đúng quy chế.
 • Lần lượt cho CBCT ra về, giãn cách.
 • Không tổ chức ăn tập trung tại HĐCT, tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch cho CBCT hạn chế di chuyển, bộ phận phụ trách cơ sở vật chất của HĐCT hỗ trợ, hướng dẫn CBCT các suất ăn độc lập, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tình huống 2: Có ca lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn (không liên quan thí sinh và CBCT) đặt HĐCT trong thời gian diễn ra kỳ thi

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin về ca bệnh dịch hoặc có ca nghi ngờ nhiễm bệnh SARS- CoV-2 hoặc dương tính với SARS-CoV-2 tại địa bàn tổ chức thi, Lãnh đạo HĐCT khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:
Bước 1: Lãnh đạo HĐCT siết chặt việc thực hiện yêu cầu “5K” của Bộ Y tế.
Bước 2: Liên hệ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tại địa phương để xác định các trường hợp liên quan đến thi sinh hoặc CBCT đang ở tại HĐCT. Trong bước này, nếu có thí sinh liên quan ca nhiễm, Lãnh đạo HĐCT chuyển sang thực hiện theo tình huống 3, nếu không có chuyển qua Bước 3
Bước 3: Rà soát lại thời gian xảy ra sự việc để chuyển sang thực hiện theo các mốc thời gian của tình huống 1. Tuyệt đối không ảnh hưởng tâm lý thí sinh và không để lộ, lọt đề thi tại HĐCT. Phối hợp cơ quan y tế phun thuốc khử khuẩn (nếu có) tại các phòng thi sau khi thí sinh rời khỏi HĐCT. Lưu ý: phối hợp an ninh, thanh tra đảm bảo an toàn và thực hiện đúng quy chế thi.

Tinh huống 3: Có ca nghi nhiễm, lây nhiễm COVID-19 tại HĐCT trong thời gian diễn ra kỳ thi

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin về ca bệnh dịch hoặc có ca nghi ngờ nhiễm bệnh SARS- CoV-2 hoặc dương tính với SARS-CoV-2 trong HĐCT, Lãnh đạo HĐCT khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:
Bước 1: Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự toàn HĐCT. Lãnh đạo HĐ xác nhận thông tin và liên lạc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tổ chức thi để chỉ đạo xác minh tính chính xác thông tin nhanh nhất, xử lý phù hợp và đúng quy định của Bộ Y tế (thông qua điện thoại, có sự giám sát của công an và thanh tra).
Bước 2: Lãnh đạo HĐCT cử thư ký HĐCT đến thông tin nội bộ đến trực tiếp CBCT thứ nhất tại khu vực có liên quan dịch bệnh để tiếp tục ổn định trật tự và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đồng thời thông tin nội bộ tiếp theo đến các phòng thi còn lại để CBCT chuyển sang chế độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.
CBCT phải quán triệt nội dung này, cụ thể: sau khi nhận tin liên quan dịch bệnh, yêu cầu tất cả thí sinh mang khẩu trang nghiêm túc, ngồi đúng vị trí sơ đồ đã quy định, tắt các quạt, giữ nguyên vị trí, không cho thí sinh ra khỏi phòng thi, không được thông tin bất cứ nội dung nào liên quan dịch bệnh đến thí sinh, quản lý thí sinh tại chỗ và tiếp tục cho thí sinh làm bài (nếu hết giờ làm bài mà chưa có thông báo khác, CBCT trực tiếp đến thu bài thí sinh theo quy chế và giữ thí sinh ngồi tại vị trí nghiêm túc. Thực hiện theo thông báo tiếp theo của Lãnh đạo HĐCT).
Bước 3: Sau khi có kết quả thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của địa phương, nếu:
 • Trường hợp 1: Xác minh không có ca nhiễm, lây nhiễm, Lãnh đạo HĐCT chuyển về trạng thái và tiếp tục tổ chức kỳ thi.
 • Trường hợp 2: Xác minh có ca nhiễm, nghi nhiễm liên quan thí sinh đang thi hoặc CBCT đang công tác, Lãnh đạo HĐCT thực hiện theo quy trình xử lý của cơ quan y tế và các nội dung của .
Bước 4:
 • Nếu xảy ra trong ngày sinh hoạt quy chế thí sinh, Lãnh đạo các HĐCT xác định khu vực và triển khai nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách và hướng dẫn thí sinh di chuyển vào các phòng thi để sinh hoạt (khi chưa có yêu cầu ra về); các cá nhân liên quan dịch bệnh di chuyển vào phòng chờ. Phối hợp cơ quan y tế xử lý thông tin và ổn định trật tự HĐCT. Tránh thông tin ảnh hưởng tâm lý hoang mang trong thí sinh và dư luận xã hội. Áp dụng tương tự đối với trường hợp đang sinh hoạt quy chế cho CBCT.
 • Nếu có thí sinh hoặc CBCT liên quan ca nhiễm trong các ngày thi, Lãnh đạo HĐCT cử thư ký HĐCT đến thông tin nội bộ đến trực tiếp CBCT thứ nhất tại khu vực có liên quan dịch bệnh để tiếp tục ổn định trật tự và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Đồng thời thông tin nội bộ tiếp theo đến các phòng thi còn lại để CBCT chuyển sang chế độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh. Yêu cầu CBCT phải quán triệt nội dung này, cụ thể: sau khi nhận tin liên quan dịch bệnh, yêu cầu tất cả thí sinh mang khẩu trang nghiêm túc, ngồi đúng vị trí sơ đồ đã quy định, tắt các quạt, giữ nguyên vị trí, không cho thí sinh ra khỏi phòng thi, không được thông tin bất cứ nội dung nào liên quan dịch bệnh đến thí sinh, quản lý thí sinh tại chỗ và tiếp tục cho thí sinh làm bài (nếu hết giờ làm bài mà chưa có thông báo khác, CBCT trực tiếp đến thu bài thí sinh theo quy chế và giữ thí sinh ngồi tại vị trí nghiêm túc. Thực hiện theo thông báo của Lãnh đạo HĐCT).
Bước 5: Lãnh đạo HĐCT tổ chức phối hợp theo yêu cầu của cơ quan y tế trong việc phân loại đối tượng, chuyển thí sinh được yêu cầu điều tra dịch tể đến phòng dự phòng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 địa phương. Tuyệt đối không ảnh hưởng tâm lý thí sinh và không để lộ, lọt đề thi tại HĐCT, đặc biệt việc niêm phong bài thi, giấy thi, giấy nháp của thí sinh đúng quy chế.
 • Hỗ trợ cơ quan y tế phân loại cách ly đối tượng, thực hiện cách ly, chuyển tuyến điều trị đối với các trường hợp nghi ngờ mắc COVID -19 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19Tiếp tục tăng cường vai trò đảm bảo ANTT của các đội bảo vệ an ninh tại kỳ thi để ngăn chặn và đảm bảo an ninh khu vực, hạn chế người ra vào. Kết hợp Tổ phản ứng nhanh cung cấp các nhu cầu cần thiết từ bên ngoài (nếu có).
 • Phối hợp cơ quan y tế phun thuốc khử khuẩn tại các phòng thi sau khi thí sinh, CBCT rời khỏi HĐCT.
 • Lãnh đạo HĐCT yêu cầu tất cả các thành viên của cơ quan y tế đến làm việc không sử dụng điện thoại tại các khu vực có đề thi. Lãnh đạo HĐCT thực hiện tiếp theo Bước 6.
Bước 6. Phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, khuyến cáo các thành viên tham gia HĐCT và thí sinh hạn chế ra khỏi địa bàn, nghiêm túc thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế. Phối hợp công an và thanh tra niêm yết bài thi và các hồ sơ liên quan kỳ thi. Tổ chức phối hợp phun thuốc và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm kịp thời theo đúng quy định.
Bước 7: Báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Tổ chức kỳ thi để nhận ý kiến chỉ đạo cho công tác tổ chức thi.
Lưu ý: Nếu từ khi bắt đầu ngày làm việc của HĐCT có thí sinh hoặc CBCT thuộc dạng F1, F2, F3 được Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh cho phép tham gia kỳ thi thì Lãnh đạo các HĐCT phân công CBCT, công an, y tế giám sát và hướng dẫn thí sinh dạng F2, F3 vào khu vực phòng dự phòng để tham gia kỳ thi và tiến hành công tác coi thi. Tất cả CBCT và thành viên thực hiện nhiệm vụ tại khu vực này phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Thực hiện việc giám sát thí sinh tương tự cho các ngày còn lại diễn ra kỳ thi. Xử lý bài thi đúng quy chế và quy định của ngành Y tế.

Trong từng tình huống cụ thể, các đơn vị, HĐCT linh hoạt để vận dụng các nội dung tình huống trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
 

Tác giả bài viết: Tài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Thống kê
 • Truy cập72
 • Máy tìm kiếm1
 • Khách71
 • Hôm nay2,289
 • Tháng rồi334,224
 • Tháng này169,044
 • Tổng lượt22,127,337
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây