Kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại buổi làm việc với GĐ các Sở GD&ĐT

Xuất bản: Thứ bảy - 21/01/2017 22:42 - Xem: 1369

Giáo dục

Giáo dục
Bộ GD&ĐT vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố ngày 14/1 tại Hà Nội.


Theo thông báo này, thời gian qua, các Sở GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố, trong đó có những kết quả nổi bật như:

Đã tham mưu với chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và huy động các thầy giáo, cô giáo tham gia biên soạn, biên tập câu hỏi trắc nghiệm để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017;

Tham gia ý kiến sửa đổi Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học; hướng dẫn, tập huấn cho giáo viên tiểu học và cán bộ quản lý giáo dục triển khai thực hiện đánh giá học sinh tiếu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT; rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai một số mô hình đổi mới.

Công tác trao đổi thông tin giữa Bộ, các đơn vị thuộc Bộ với các Sở GD&ĐT đã có bước chuyển mạnh và đạt kết quả tốt; 7 địa phương đã chuẩn bị tốt nội dung để Bộ trường làm việc vói lãnh đạo các tỉnh, thành phố về tình hình giáo dục và đào tạo của địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ theo Thông báo số 338/TB-BGDĐT của các Sở GD&ĐT còn một số hạn chế như: công tác truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo còn hình thức, chưa đi vào thực chất; việc trao đổi thông tin, báo cáo về tình hình giáo dục của địa phương với Bộ chưa tốt, chưa bảo đảm thông tin thông suốt trong toàn ngành; việc xây dựng và triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục còn chậm; việc chủ động rà soát và phát hiện các vấn đề giáo dục và đào tạo địa phương để báo cáo Bộ GD&ĐT chưa tốt (nhiều vấn đề xảy ra ở địa phương Bộ biết được qua thông tin báo chí phản ánh).

Tập trung quy hoạch, phát triển, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, CBQL giáo dục

Bộ trưởng yêu cầu, thời gian tới, các Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 338/TB-BGDĐT và 9 nhiệm vụ chủ yếu, 5 giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục tại Chỉ thị số 3031/CT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017.

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành, các Sở GD&ĐT, các trường sư phạm và các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc việc bố trí cán bộ chuyên trách về công tác truyền thông của Sở GD&ĐT, trong đó, Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác truyền thông của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về các hoạt động giáo dục và đào tạo tại địa phương, đồng thời tăng cường kết nối với bộ phận truyền thông của Bộ.

Tập trung quy hoạch, phát triển, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cụ thể:

Tham mưu với chính quyền địa phương triển khai rà soát, tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức ngành Giáo dục đạt hiệu quả; xây dựng kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, trước mắt tập trung chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông điều chuyển dạy mầm non và tiểu học; rà soát, chấn chỉnh dạy thêm học thêm không đúng quy định và việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên.

Giao các trường đại học sư phạm xây dựng chương trình đào tạo văn bằng 2 cho giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông điều chuyển dạy mầm non và tiểu học thống nhất trong toàn quốc theo các mô đun, gắn với thực tiễn, thông qua thực hành, trình Bộ trưởng trước ngày 15/2/2017; phối hợp với các địa phương tổ chức đào tạo từ tháng 3/2017 theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo.

Giao Học viện Quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các chuyên gia xây dựng khung năng lực các chức danh vị trí lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng/phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Theo đó, xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng cho các chức danh này.

Các Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, phối họp với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức các lớp bồi dưỡng bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Các Sở GD&ĐT làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để chủ động trong công tác dự báo nguồn nhân lực ngành Giáo dục địa phương. Các trường sư phạm phối hợp chặt chẽ với các sở giáo dục và đào tạo chủ động cân đối chỉ tiêu tuyển sinh và lộ trình đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Với nội dung này, Bộ trưởng yêu cầu Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục công bố đề thi thử nghiệm trong tháng 1 năm 2017; chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học soạn thảo các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi.

Các Sở GD&ĐT tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông; tránh tình trạng dạy trước chương trình hoặc cắt bớt chương trình.

Tổ chức hướng dẫn quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, quy chế tuyển sinh đại học đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội.

Trên cơ sở kế hoạch công việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 của Bộ, các sở giáo dục và đào tạo cử cán bộ cốt cán tham gia tập huấn về quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm quản lý thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Cán bộ cốt cán của các sở sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tập huấn đại trà các nội dung này ở địa phương.

Các Sở GD&ĐT tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thi; xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng tham gia công tác coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo. Chuẩn bị tốt việc đăng ký dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương.

Thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập

Các Sở GD&ĐT tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố rà soát kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, bổ sung những giải pháp thiết thực nhằm đạt các mục tiêu của Đề án đến năm 2020; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện mô hình trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Các Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học ở địa phương thực hiện việc đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã một cách thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường mối quan hệ tương tác trực tiếp giữa Bộ với Sở GD&ĐT

Bộ trưởng đồng thời đề nghị các Sở GD&ĐT đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 28/2/2017.

Tăng cường mối quan hệ tương tác trực tiếp giữa Bộ với Sở GD&ĐT thông qua các cuộc làm việc định kỳ hoặc hội nghị chuyên đề giữa Bộ với các Sở GD&ĐT và lãnh đạo địa phương.

Những địa phương Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc về phát triển giáo dục và đào tạo cần tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện tốt các kết luận của Bộ trưởng. Các địa phương khác cần chuẩn bị kỹ nội dung để Bộ trưởng tiếp tục làm việc trong thời gian tới.

Giám đốc Sở GD&ĐT cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu ngành Giáo dục tại địa phương trong việc tham mưu và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo địa phương; chủ động nắm bắt, giải quyết và chịu trách nhiệm trước những vấn đề nóng, những tồn tại, vướng mắc về giáo dục và đào tạo của địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các Sở GD&ĐT đề xuất các sáng kiến, chuyên đề nhằm đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; Bộ sẽ lắng nghe ý kiến từ các địa phương trước khi đưa ra những chủ trương, giải pháp cho toàn ngành.

Chú ý công tác đánh giá học sinh đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học, không gây quá tải đối với học sinh.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và đây là căn cứ quan trọng để xét thi đua năm học 2016-2017.


Bộ trưởng ghi nhận, tiếp thu và giao các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Giám đốc Sở GD&ĐT, trong đó, lưu ý một số nhiệm vụ sau:
Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ soạn thảo văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị quyết số 76/NQ- CP của Chính phủ về quản lý nhà nước đối với giáo dục nghề nghiệp.
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo Trung học rà soát, sửa đổi văn bản quy định về tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục gắn với tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non nghiên cứu quy định về chế độ cho giáo viên dạy lớp ghép ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Vụ Giáo dục dân tộc chủ trì, phối họp với Vụ Kế hoạch - Tài chính triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2455/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015; rà soát, tổng hợp kết quả xử lý, khắc phục các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với 12 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Bình Phước, An Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng để báo cáo Bộ trưởng trước ngày 28/2/2017.
Vụ Giáo dục Trung học tổng hợp từ các địa phương báo cáo về các cuộc thi, hội thi, các cuộc giao lưu dành cho giáo viên và học sinh, trình Bộ trưởng trước ngày 28/2/2017.

 

Xem tin gốc
 

Tác giả bài viết: Lập Phương

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Đoàn trường

Ban chấp hành Đoàn trường:   STT Họ tên Chức vụ 1 Lê Tấn Tài Bí thư 2 Trần Thị Hải Yến Phó Bí thư (TT) 3 Huỳnh Lê Diễm Nga Phó Bí thư 4 Nguyễn Văn Thái UV BTV 5 Nguyễn...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở trang web trường?

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây