Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2023
Thúc đẩy sự thay đổi để bảo tồn đa dạng sinh học

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023

Tuyên truyền văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên

 

Danh sách phòng khảo sát năng lực tiếng Anh đề án ngoại ngữ 2020

Xuất bản: Thứ tư - 02/08/2017 19:54 - Xem: 2593

Danh sách

Danh sách
Danh sách học sinh lớp 6 và lớp 10 dự khảo sát năng lực tiếng Anh.

Ngày thi khảo sát: 03/8/2017, buổi sáng.
Thời gian tập trung: 6h45.


Lớp 6:

 
Stt Phòng Số BD Họ Và Tên Ngày sinh Giới Tính Trường TH
1 04 760001 Hồ Bảo Anh 11/08/2006 Nam Hoà Bình A
2 04 760002 Lê Diệu Anh 27/12/2006 Nữ Hoà Bình C
3 04 760003 Mai Lê Nhật Anh 05/10/2006 Nữ Hoà Bình D
4 04 760004 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 09/12/2006 Nữ Thới Hoà B
5 04 760005 Nguyễn Phan Băng Châu 02/09/2006 Nữ Hoà Bình A
6 04 760006 Nguyễn Thị Kim Chi 05/04/2006 Nữ Thới Hoà B
7 04 760007 Ngô Ngọc Chol 18/05/2006 Nữ Hoà Bình A
8 04 760008 Đặng Thành Danh 24/12/2006 Nam Hoà Bình A
9 04 760009 Lê Chí Đỉnh 07/07/2006 Nam Hoà Bình C
10 04 760010 Phạm Gia Hân 11/05/2006 Nữ Hoà Bình A
11 04 760011 Trịnh Thị Ngọc Hân 14/04/2006 Nữ Hoà Bình D
12 04 760012 Trương Ngọc Hân 10/10/2006 Nữ Hoà Bình A
13 04 760013 Phạm Thị Thu Hiền 17/02/2006 Nữ Thới Hoà B
14 04 760014 Mai Chí Hiểu 08/11/2006 Nam Hoà Bình A
15 04 760015 Nguyễn Văn Hiếu 05/10/2006 Nam Hoà Bình A
16 04 760016 Nguyễn Lâm Ngọc Hoa 20/07/2006 Nữ Hoà Bình A
17 04 760017 Nguyễn Khánh Hoà 08/07/2006 Nam Hoà Bình D
18 04 760018 Trịnh Thanh Nhật Huỳnh 11/02/2006 Nữ Hoà Bình A
19 04 760019 Phạm Như Huỳnh 12/08/2006 Nữ Hoà Bình A
20 04 760020 Trần Thị Diễm Hương 04/07/2006 Nữ Hoà Bình A
21 04 760021 Dương Diệp Kha 26/09/2006 Nữ Hoà Bình A
22 04 760022 Lê Đăng Khoa 09/06/2006 Nam Hoà Bình A
23 04 760023 Nguyễn Nhựt Khoa 28/07/2006 Nam Hoà Bình A
24 04 760024 Hồ Trần Minh Khôi 09/01/2006 Nam Hoà Bình A
25 04 760025 Trương Thành Long 05/08/2006 Nam Hoà Bình A
26 04 760026 Nguyễn Phước Lộc 11/02/2006 Nam Hoà Bình A
27 04 760027 Nguyễn Thành Lộc 20/03/2006 Nam Hoà Bình C
28 04 760028 Bùi Ngọc Mai 23/08/2006 Nữ Hoà Bình D
29 05 760029 Trần Hoàng Minh 02/01/2006 Nam Hoà Bình A
30 05 760030 Đoàn Quan Minh 13/12/2006 Nam Hoà Bình C
31 05 760031 Lê Thị Mộng Mơ 18/10/2006 Nữ Hoà Bình A
32 05 760032 Phạm Thanh Ngân 09/05/2006 Nữ Hoà Bình A
33 05 760033 Trần Thị Tố Nghi 04/11/2006 Nữ Hoà Bình A
34 05 760034 Phạm Huỳnh Mỹ Ngọc 28/07/2006 Nữ Hoà Bình A
35 05 760035 Nguyễn Thị Như Ngọc 02/10/2006 Nữ Hoà Bình A
36 05 760036 Lâm Thị Tuyết Ngọc 24/02/2006 Nữ Hoà Bình A
37 05 760037 Phan Chí Nhân 03/12/2006 Nam Hoà Bình A
38 05 760038 Trương Thị Ngọc Nhi 26/11/2006 Nữ Thới Hoà B
39 05 760039 Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhi 29/03/2006 Nữ Hoà Bình A
40 05 760040 Nguyễn Huỳnh Như 30/04/2006 Nữ Hoà Bình A
41 05 760041 Phạm Ngọc Như 17/09/2006 Nữ Thới Hoà B
42 05 760042 Nguyễn Quỳnh Như 01/06/2006 Nữ Hoà Bình C
43 05 760043 Huỳnh Trương Kiều Nương 03/08/2006 Nữ Hoà Bình A
44 05 760044 Đoàn Thị Kim Oanh 08/04/2006 Nữ Hoà Bình A
45 05 760045 Nguyễn Thị Hồng Phấn 16/06/2006 Nữ Hoà Bình C
46 05 760046 Trần Trọng Phú 28/11/2006 Nam Hoà Bình D
47 05 760047 Nguyễn Hiếu Phụng 07/11/2006 Nam Hoà Bình A
48 05 760048 Nguyễn Nhật Quân 14/09/2006 Nam Hoà Bình A
49 05 760049 Phạm Trần Nhã Quyên 18/11/2006 Nữ Hoà Bình A
50 05 760050 Trương Thúy Quỳnh 19/06/2006 Nữ Hoà Bình A
51 05 760051 Nguyễn Quốc Sinh 23/03/2006 Nam Hoà Bình A
52 05 760052 Phạm Thanh Sơn 08/09/2006 Nam Hoà Bình C
53 05 760053 Phạm Thế Sương 08/01/2006 Nữ Hoà Bình A
54 05 760054 Đặng Ngọc Duy Tân 04/02/2006 Nam Hoà Bình A
55 05 760055 Nguyễn Hoàng Thái 02/07/2006 Nam Thới Hoà B
56 05 760056 Nguyễn Hữu Thành 01/08/2006 Nam Hoà Bình D
57 06 760057 Phạm Nguyễn Lan Thảo 19/02/2006 Nữ Hoà Bình A
58 06 760058 Nguyễn Cao Thăng 01/01/2006 Nam Nhơn Bình B
59 06 760059 Võ Quốc Thắng 23/11/2006 Nam Hoà Bình A
60 06 760060 Phạm Minh Ái Thi 23/03/2006 Nữ Hoà Bình A
61 06 760061 Nguyễn Hảo Uyên Thi 07/02/2006 Nữ Hoà Bình D
62 06 760062 Nguyễn Huỳnh Yến Thi 27/11/2006 Nữ Hoà Bình A
63 06 760063 Nguyễn Trí Thiện 11/08/2006 Nam Thới Hoà B
64 06 760064 Nguyễn Hoàng Thịnh 22/04/2006 Nam Hoà Bình C
65 06 760065 Nguyễn Phước Thọ 11/02/2006 Nam Hoà Bình A
66 06 760066 Phạm Kim Thùy 13/09/2006 Nữ Hoà Bình A
67 06 760067 Dương Thị Minh Thư 20/06/2006 Nữ Hoà Bình A
68 06 760068 Dương Thị Minh Thư 15/11/2006 Nữ Hoà Bình C
69 06 760069 Nguyễn Lê Mỹ Tiên 22/06/2006 Nữ Thới Hoà A
70 06 760070 Nguyễn Minh  Tiền 04/01/2006 Nam Hoà Bình A
71 06 760071 Trương Thị Bích Trâm 19/03/2006 Nữ Hoà Bình A
72 06 760072 Phạm Thị Huyền Trân 09/11/2006 Nữ Hoà Bình A
73 06 760073 Nguyễn Minh Trọng 02/05/2006 Nam Hoà Bình A
74 06 760074 Phạm Minh Trọng 24/01/2006 Nam Thới Hoà B
75 06 760075 Trần Thanh Trúc 03/08/2006 Nữ Hoà Bình C
76 06 760076 Lê Nguyễn Thúy Vi 18/01/2006 Nữ Hoà Bình A
77 06 760077 Lê Nguyễn Tường Vi 18/01/2006 Nữ Hoà Bình A
78 06 760078 Lê Thị Hằng Vy 05/10/2006 Nữ Hoà Bình A
79 06 760079 Nguyễn Lan Vy 13/09/2006 Nữ Hoà Bình D
80 06 760080 Huỳnh Ngọc Tường Vy 19/05/2006 Nữ Hoà Bình A
81 06 760081 Nguyễn Ngọc Như Ý 31/10/2006 Nữ Hoà Bình A
82 06 760082 Phạm Thị Như Ý 28/05/2006 Nữ Hoà Bình A

Lớp 10:
 
Stt Phòng Số BD Họ Và Tên Nữ Ngày sinh HS Trường
1 01 760001 Nguyễn Thế An   19.05.2002 Thới Hòa
2 01 760002 Trương Hồ Gia Anh   06.06.2002 Hòa Bình
3 01 760003 Nguyễn Vũ Huỳnh Anh x 14.07.2002 Hòa Bình
4 01 760004 Lê Thị Mỹ Anh x 02.12.2002 Xuân Hiệp
5 01 760005 Lê Hoài Ân   27.12.2002 Hòa Bình
6 01 760006 Lê Như Bình x 15.04.2002 Hòa Bình
7 01 760007 Trần Thị Ngọc Cầm x 27.03.2002 Hòa Bình
8 01 760008 Phạm Thị Hồng Cẩm x 27.04.2002 Hòa Bình
9 01 760009 Trần Khánh Duyên x 10.11.2002 Hòa Bình
10 01 760010 Trần Xuân Dương   25.03.2002 Hòa Bình
11 01 760011 Dương Thị Đào x 27.01.2002 Hòa Bình
12 01 760012 Cù Phương Đông   11.02.2002 Hòa Bình
13 01 760013 Lê Minh Hào   22.12.2002 Hòa Bình
14 01 760014 Nguyễn Thị Gia Hân x 20.08.2002 Hòa Bình
15 01 760015 Phạm Diệu Hiền x 22.02.2002 Hòa Bình
16 01 760016 Nguyễn Minh Hiếu   06.05.2002 Hòa Bình
17 01 760017 Phạm Trung Hiếu   20.08.2002 Hòa Bình
18 01 760018 Lâm Ngọc Hoa x 29.10.2002 Hòa Bình
19 02 760019 Hồ Hoàng Đông Hồ   15.01.2002 Hòa Bình
20 02 760020 Lê Việt Hùng   09.01.2002 Hòa Bình
21 02 760021 Nguyễn Thành Khắc Huy   03.05.2002 Hòa Bình
22 02 760022 Hồ Thị Phương Huỳnh x 26.01.2002 Hòa Bình
23 02 760023 Nguyễn Hồng Trúc Linh x 21.08.2002 Hòa Bình
24 02 760024 Trần Quang Lộc   15.11.2002 Hòa Bình
25 02 760025 Nguyễn Văn Mến   30.01.2002 Hòa Bình
26 02 760026 Lưu Thị Diễm Ngân x 05.06.2002 Xuân Hiệp
27 02 760027 Dương Thị Kim Ngân x 19.06.2002 Hòa Bình
28 02 760028 Nguyễn Thanh Ngân x 09.07.2002 Thới Hòa
29 02 760029 Hồ Thị Thanh Ngân x 14.07.2002 Hòa Bình
30 02 760030 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc x 15.07.2002 Hòa Bình
31 02 760031 Lê Đào Nhi x 01.02.2002 Hòa Bình
32 02 760032 Lưu Thị Ngọc Nhi x 22.03.2002 Xuân Hiệp
33 02 760033 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi x 14.08.2002 Thới Hòa
34 02 760034 Nguyễn Phương Nhung x 07.03.2002 Hòa Bình
35 02 760035 Lê Huỳnh Như x 26.10.2002 Xuân Hiệp
36 02 760036 Lê Thị Quỳnh Như x 02.01.2002 Hòa Bình
37 03 760037 Đỗ Tiến Phát   12.02.2002 Hòa Bình
38 03 760038 Lê Tấn Quốc   13.07.2002 Hòa Bình
39 03 760039 Lâm Hoàng Quyễn   04.06.2002 Hòa Bình
40 03 760040 Trần Cẩm Quỳnh x 31.12.2002 Hòa Bình
41 03 760041 Phan Võ Như Quỳnh x 23.11.2002 Xuân Hiệp
42 03 760042 Dương Thị Thu Sương x 19.12.2002 Hòa Bình
43 03 760043 Nguyễn Duy Tân   10.04.2002 Hòa Bình
44 03 760044 Nguyễn Thị Hồng Thanh x 15.09.2002 Hòa Bình
45 03 760045 Ngô Chí Thông   20.07.2002 Hòa Bình
46 03 760046 Hồ Thị Thuỷ Tiên x 06.06.2002 Hòa Bình
47 03 760047 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân x 18.06.2002 Hòa Bình
48 03 760048 Huỳnh Nhật Trung   25.07.2002 Thới Hòa
49 03 760049 Phan Ngọc Tuyền x 03.09.2002 Hòa Bình
50 03 760050 Huỳnh Nhựt Văn   19.05.2002 Hòa Bình
51 03 760051 Lưu Thảo Vân x 02.04.2002 Xuân Hiệp
52 03 760052 Nguyễn Tuấn Vinh   14.04.2002 Hòa Bình
53 03 760053 Trương Trung Vĩnh   16.12.2002 Hòa Bình
54 03 760054 Nguyễn Thị Hồng Xuyến x 04.10.2002 Hòa Bình

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Công đoàn nhà trường

Công đoàn trường:   STT Họ tên Chức vụ 1   CTCĐ 2 Trần Thị Ngọc Hà PCT CĐ 3 Nguyễn Văn Thái UVTV-CNUBKT 4 Nguyễn Quang Hưng UVBCH 5 Trần Hoài...

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây