Hiện có 124 CB-GV thuộc 16 tổ

Tìm kiếm CB-GV

Nhập tên CB-GV cần tìm!
Họ tên Thuộc tổ Chức vụ chính Email
Huỳnh Ngọc Mỹ Xuyên
Họ tên Huỳnh Ngọc Mỹ Xuyên
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Q. Hiệu trưởng - Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C3
Văn C3 Hiệu trưởng c3hoabinh@gmail.com
Huỳnh Văn Út
Họ tên Huỳnh Văn Út
Năm sinh 1963
Giới tính Nam
Nhiệm vụ BTCB - Giảng dạy môn Toán - GDCD
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Bí thư Chi bộ c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Thùy Hương
Họ tên Nguyễn Thị Thùy Hương
Năm sinh 1977
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ PHT - Giảng dạy môn tiếng Anh
Thuộc tổ Anh văn C3
Anh văn C3 Phó Hiệu trưởng c3hoabinh@gmail.com
Lý Thị Ánh Chưng
Họ tên Lý Thị Ánh Chưng
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán C3
Toán C3 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Phạm Văn Hùng
Họ tên Phạm Văn Hùng
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán C3
Toán C3 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Trần Hùng Quốc
Họ tên Trần Hùng Quốc
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán C3
Toán C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Đỗ Thị Thanh Thảo
Họ tên Đỗ Thị Thanh Thảo
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán C3
Toán C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Tiến
Họ tên Nguyễn Thị Ngọc Tiến
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán C3
Toán C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Huỳnh Nguyễn Vũ Linh
Họ tên Huỳnh Nguyễn Vũ Linh
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán C3
Toán C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Lê Thị Mỹ Tiên
Họ tên Lê Thị Mỹ Tiên
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán C3
Toán C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Đặng Thị Huyền Chân
Họ tên Đặng Thị Huyền Chân
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán C3
Toán C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Phan Thị Ngọc Hà
Họ tên Phan Thị Ngọc Hà
Năm sinh 1989
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán C3
Toán C3 Bí thư CĐGV c3hoabinh@gmail.com
Đồng Thị Ngọc Hạnh
Họ tên Đồng Thị Ngọc Hạnh
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Vật lý
Thuộc tổ Lý C3
Lý C3 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Mộng Thuyền
Họ tên Nguyễn Thị Mộng Thuyền
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Vật lý
Thuộc tổ Lý C3
Lý C3 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Dương Thành Trương
Họ tên Dương Thành Trương
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Vật lý
Thuộc tổ Lý C3
Lý C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Hoài Nhân
Họ tên Trần Hoài Nhân
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Vật lý
Thuộc tổ Lý C3
Lý C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Thị Lan Anh
Họ tên Trần Thị Lan Anh
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Vật lý
Thuộc tổ Lý C3
Lý C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Đông Thảo
Họ tên Nguyễn Đông Thảo
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Vật lý
Thuộc tổ Lý C3
Lý C3 Tr.ban Nữ công c3hoabinh@gmail.com
Trần Bích Thủy
Họ tên Trần Bích Thủy
Năm sinh 1983
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Vật lý
Thuộc tổ Lý C3
Lý C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Loan
Họ tên Nguyễn Thị Thu Loan
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Vật lý
Thuộc tổ Lý C3
Lý C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Võ Thị Ánh Xuân
Họ tên Võ Thị Ánh Xuân
Năm sinh 1983
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Tin học THPT
Thuộc tổ Tin học
Tin học Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Lê Thái Bảo
Họ tên Lê Thái Bảo
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán - Tin THCS
Thuộc tổ Tin học
Tin học Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Lương Kim Xuyến
Họ tên Lương Kim Xuyến
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Tin học THPT
Thuộc tổ Tin học
Tin học Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Lê Tấn Tài
Họ tên Lê Tấn Tài
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Tin học THPT
Thuộc tổ Tin học
Tin học Bí thư Đoàn trường letantai2008@gmail.com
Nguyễn Trần Lan Phương
Họ tên Nguyễn Trần Lan Phương
Năm sinh 1987
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Tin học THPT
Thuộc tổ Tin học
Tin học UVBCH CĐGV c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Minh Tâm
Họ tên Nguyễn Minh Tâm
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Tin học THPT
Thuộc tổ Tin học
Tin học Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Phạm Thị Thanh Huyền
Họ tên Phạm Thị Thanh Huyền
Năm sinh 1987
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Tin học THCS
Thuộc tổ Tin học
Tin học Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Họ tên Nguyễn Thị Thanh Hoa
Năm sinh 1993
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Tin học THCS
Thuộc tổ Tin học
Tin học PCT UBH c3hoabinh@gmail.com
Võ Tấn Lực
Họ tên Võ Tấn Lực
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Hóa học
Thuộc tổ Hóa C3
Hóa C3 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Lê Hoàng Thiện
Họ tên Lê Hoàng Thiện
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Hóa học
Thuộc tổ Hóa C3
Hóa C3 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Phạm Hoàng Hiếu
Họ tên Phạm Hoàng Hiếu
Năm sinh 1982
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Hóa học
Thuộc tổ Hóa C3
Hóa C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Lê Thị Soạn
Họ tên Lê Thị Soạn
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Hóa học
Thuộc tổ Hóa C3
Hóa C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Chant Sô Na
Họ tên Chant Sô Na
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Hóa học
Thuộc tổ Hóa C3
Hóa C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Thanh
Họ tên Nguyễn Ngọc Đan Thanh
Năm sinh 1992
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Hóa học
Thuộc tổ Hóa C3
Hóa C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Dũng Tiến
Họ tên Trần Dũng Tiến
Năm sinh 1982
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Cán bộ Thiết bị
Thuộc tổ Hóa C3
Hóa C3 Tổng phụ trách c3hoabinh@gmail.com
Phạm Minh Thông
Họ tên Phạm Minh Thông
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Sinh - Địa C3
Sinh - Địa C3 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Trần Thị Ngọc Hà
Họ tên Trần Thị Ngọc Hà
Năm sinh 1983
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Sinh - Địa C3
Sinh - Địa C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
La Nguyễn Tường Vi
Họ tên La Nguyễn Tường Vi
Năm sinh 1983
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Sinh - Địa C3
Sinh - Địa C3 PBT Đoàn trường c3hoabinh@gmail.com
Đinh Thái Hoàng Yến
Họ tên Đinh Thái Hoàng Yến
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Sinh - Địa C3
Sinh - Địa C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Võ Thị Thu Tuyền
Họ tên Võ Thị Thu Tuyền
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Sinh - Địa C3
Sinh - Địa C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Thị Hải Yến
Họ tên Trần Thị Hải Yến
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Sinh - Địa C3
Sinh - Địa C3 PBT CĐGV c3hoabinh@gmail.com
Đặng Phú Quốc
Họ tên Đặng Phú Quốc
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C3
Văn C3 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Huỳnh Hoàng Em
Họ tên Huỳnh Hoàng Em
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn GDCD
Thuộc tổ CD-Sử C3
CD-Sử C3 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Lê Hồng Điệp
Họ tên Lê Hồng Điệp
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C3
Văn C3 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Xuân Liễu
Họ tên Nguyễn Xuân Liễu
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C3
Văn C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Đào
Họ tên Nguyễn Thị Đào
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C3
Văn C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Phạm Thị Hồng Châu
Họ tên Phạm Thị Hồng Châu
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C3
Văn C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thế Huy
Họ tên Nguyễn Thế Huy
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C3
Văn C3 PBT Đoàn trường c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Lê Ngọc Trinh
Họ tên Nguyễn Lê Ngọc Trinh
Năm sinh 1994
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C3
Văn C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Huỳnh Lê Diễm Nga
Họ tên Huỳnh Lê Diễm Nga
Năm sinh 1992
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C3
Văn C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Văn Thuấn
Họ tên Nguyễn Văn Thuấn
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn GDCD
Thuộc tổ Văn C3
Văn C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Hữu Phóng
Họ tên Nguyễn Hữu Phóng
Năm sinh 1966
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Lịch sử
Thuộc tổ CD-Sử C3
CD-Sử C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Hồ Hoàng Hải
Họ tên Hồ Hoàng Hải
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Địa lý
Thuộc tổ Sinh - Địa C3
Sinh - Địa C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Quốc Toàn
Họ tên Trần Quốc Toàn
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Lịch sử
Thuộc tổ CD-Sử C3
CD-Sử C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Cương
Họ tên Nguyễn Thị Kim Cương
Năm sinh 1977
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Lịch sử
Thuộc tổ CD-Sử C3
CD-Sử C3 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Đặng Văn Hiểu
Họ tên Đặng Văn Hiểu
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Lịch sử
Thuộc tổ CD-Sử C3
CD-Sử C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Nga
Họ tên Nguyễn Thị Hồng Nga
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Địa lý
Thuộc tổ Sinh - Địa C3
Sinh - Địa C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Hồ Thị Phương Dung
Họ tên Hồ Thị Phương Dung
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Địa lý
Thuộc tổ Sinh - Địa C3
Sinh - Địa C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trương Ngọc Hiếu
Họ tên Trương Ngọc Hiếu
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Địa lý
Thuộc tổ Sinh - Địa C3
Sinh - Địa C3 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Họ tên Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn tiếng Anh
Thuộc tổ Anh văn C3
Anh văn C3 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Hồng Diễm
Họ tên Nguyễn Hồng Diễm
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn tiếng Anh
Thuộc tổ Anh văn C3
Anh văn C3 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Lưu Ngọc Quý
Họ tên Lưu Ngọc Quý
Năm sinh 1975
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn tiếng Anh
Thuộc tổ Anh văn C3
Anh văn C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Âu Thị Nghĩa Bình
Họ tên Âu Thị Nghĩa Bình
Năm sinh 1977
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn tiếng Anh
Thuộc tổ Anh văn C3
Anh văn C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Ngọc Phương
Họ tên Trần Ngọc Phương
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn tiếng Anh
Thuộc tổ Anh văn C3
Anh văn C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Ngô Nguyễn Quang Trường
Họ tên Ngô Nguyễn Quang Trường
Năm sinh 1991
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn tiếng Anh
Thuộc tổ Anh văn C3
Anh văn C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trương Văn Mừng Em
Họ tên Trương Văn Mừng Em
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Cán bộ Thư viện
Thuộc tổ Anh văn C3
Anh văn C3 CB thư viện c3hoabinh@gmail.com
Phạm Lê Hồng Lĩnh
Họ tên Phạm Lê Hồng Lĩnh
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Thể dục
Thuộc tổ TD-QP C3
TD-QP C3 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Trần Hoàng Trung
Họ tên Trần Hoàng Trung
Năm sinh 1973
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Thể dục
Thuộc tổ TD-QP C3
TD-QP C3 Chi ủy viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Quang Hưng
Họ tên Nguyễn Quang Hưng
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Thể dục
Thuộc tổ TD-QP C3
TD-QP C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Lê Thanh Đạt
Họ tên Lê Thanh Đạt
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Thể dục
Thuộc tổ TD-QP C3
TD-QP C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Tăng Phước Nguyên
Họ tên Tăng Phước Nguyên
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn GDQP
Thuộc tổ TD-QP C3
TD-QP C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Văn Dũng
Họ tên Nguyễn Văn Dũng
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn GDQP
Thuộc tổ TD-QP C3
TD-QP C3 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Văn Sang
Họ tên Trần Văn Sang
Năm sinh 1970
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Hồ Thị Mỹ Linh
Họ tên Hồ Thị Mỹ Linh
Năm sinh 1963
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán - Vật lý
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Hồng Nguyên
Họ tên Nguyễn Hồng Nguyên
Năm sinh 1962
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Phạm Đình Thanh
Họ tên Phạm Đình Thanh
Năm sinh 1967
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Phan Văn Phước
Họ tên Phan Văn Phước
Năm sinh 1971
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Văn Khương
Họ tên Nguyễn Văn Khương
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Cương
Họ tên Nguyễn Thị Cương
Năm sinh 1983
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán - Vật lý
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Mai Văn Xuyên
Họ tên Mai Văn Xuyên
Năm sinh 1972
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán - Vật lý
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Họ tên Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Toán - Vật lý
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Vương Hồng Phương
Họ tên Vương Hồng Phương
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Vật lý
Thuộc tổ Toán-Lý C2
Toán-Lý C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Hà Vũ
Họ tên Nguyễn Thị Hà Vũ
Năm sinh 1968
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Hóa-Sinh C2
Hóa-Sinh C2 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Phạm Thanh Tùng
Họ tên Phạm Thanh Tùng
Năm sinh 1971
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Hóa học
Thuộc tổ Hóa-Sinh C2
Hóa-Sinh C2 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Hồ Thị Tám
Họ tên Hồ Thị Tám
Năm sinh 1968
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Hóa-Sinh C2
Hóa-Sinh C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Bích Nga
Họ tên Trần Bích Nga
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Hóa-Sinh C2
Hóa-Sinh C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Lưu Tấn Kiên
Họ tên Lưu Tấn Kiên
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Hóa-Sinh C2
Hóa-Sinh C2 UVBCH ĐT c3hoabinh@gmail.com
Trần Thị Nương
Họ tên Trần Thị Nương
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sinh học
Thuộc tổ Hóa-Sinh C2
Hóa-Sinh C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Thùy Linh
Họ tên Nguyễn Thị Thùy Linh
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Hóa học
Thuộc tổ Hóa-Sinh C2
Hóa-Sinh C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Mai Hữu Trình
Họ tên Mai Hữu Trình
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Cán bộ Thiết bị
Thuộc tổ Hóa-Sinh C2
Hóa-Sinh C2 CB thiết bị c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Huỳnh Vũ Lan
Họ tên Nguyễn Huỳnh Vũ Lan
Năm sinh 1968
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C2
Văn C2 Trưởng ban TTND c3hoabinh@gmail.com
Trần Hiếu Tứ
Họ tên Trần Hiếu Tứ
Năm sinh 1972
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C2
Văn C2 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Cẩm Thúy
Họ tên Nguyễn Thị Cẩm Thúy
Năm sinh 1973
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C2
Văn C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Cù Hoàng Nhân
Họ tên Cù Hoàng Nhân
Năm sinh 1967
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C2
Văn C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Đặng Thế Hiểu
Họ tên Đặng Thế Hiểu
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C2
Văn C2 Phó BT Chi bộ c3hoabinh@gmail.com
Đoàn Ngọc Thanh
Họ tên Đoàn Ngọc Thanh
Năm sinh 1983
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C2
Văn C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Họ tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Ngữ văn
Thuộc tổ Văn C2
Văn C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Phạm Công Thành
Họ tên Phạm Công Thành
Năm sinh 1963
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sử - GDCD
Thuộc tổ Sử-Địa C2
Sử-Địa C2 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Trần Văn Bé Tư
Họ tên Trần Văn Bé Tư
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Địa lý
Thuộc tổ Sử-Địa C2
Sử-Địa C2 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Lương Văn Minh
Họ tên Lương Văn Minh
Năm sinh 1968
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sử - GDCD
Thuộc tổ Sử-Địa C2
Sử-Địa C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Lê Quốc Đạt
Họ tên Lê Quốc Đạt
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sử - GDCD
Thuộc tổ Sử-Địa C2
Sử-Địa C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Phạm Thị Kiều Diễm
Họ tên Phạm Thị Kiều Diễm
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sử - GDCD
Thuộc tổ Sử-Địa C2
Sử-Địa C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Văn Mười Một
Họ tên Trần Văn Mười Một
Năm sinh 1968
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Địa lý
Thuộc tổ Sử-Địa C2
Sử-Địa C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Phạm Đức Hiệp
Họ tên Phạm Đức Hiệp
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Sử - GDCD
Thuộc tổ Sử-Địa C2
Sử-Địa C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Thị Kiều Hương
Họ tên Trần Thị Kiều Hương
Năm sinh 1976
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Anh văn
Thuộc tổ Anh văn C2
Anh văn C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Họ tên Nguyễn Thị Kim Ngọc
Năm sinh 1976
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Anh văn
Thuộc tổ Anh văn C2
Anh văn C2 Chi ủy viên c3hoabinh@gmail.com
Phạm Thị Thanh Tươi
Họ tên Phạm Thị Thanh Tươi
Năm sinh 1976
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Anh văn
Thuộc tổ Anh văn C2
Anh văn C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Bé Sáu
Họ tên Nguyễn Thị Bé Sáu
Năm sinh 1977
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Anh văn
Thuộc tổ Anh văn C2
Anh văn C2 CN UBKTCĐ c3hoabinh@gmail.com
Phạm Hoàng Quyên
Họ tên Phạm Hoàng Quyên
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Anh văn
Thuộc tổ Anh văn C2
Anh văn C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Trần Thị Hồng Đào
Họ tên Trần Thị Hồng Đào
Năm sinh 1977
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Anh văn
Thuộc tổ Anh văn C2
Anh văn C2 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Lê Văn Nguyên
Họ tên Lê Văn Nguyên
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Thể dục
Thuộc tổ TD-N-H C2
TD-N-H C2 Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Giang
Họ tên Nguyễn Thị Kim Giang
Năm sinh 1985
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Âm nhạc
Thuộc tổ TD-N-H C2
TD-N-H C2 Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Văn Thái
Họ tên Nguyễn Văn Thái
Năm sinh 1982
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Thể dục
Thuộc tổ TD-N-H C2
TD-N-H C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Mai Hoàng Sơn
Họ tên Mai Hoàng Sơn
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Thể dục
Thuộc tổ TD-N-H C2
TD-N-H C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Bùi Công Khương
Họ tên Bùi Công Khương
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Thể dục
Thuộc tổ TD-N-H C2
TD-N-H C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Bùi Kiều Trang
Họ tên Bùi Kiều Trang
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Âm nhạc
Thuộc tổ TD-N-H C2
TD-N-H C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Phạm Minh Công
Họ tên Phạm Minh Công
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Mỹ thuật
Thuộc tổ TD-N-H C2
TD-N-H C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Phạm Thị Mỹ Bảo
Họ tên Phạm Thị Mỹ Bảo
Năm sinh 1993
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Giảng dạy môn Mỹ thuật
Thuộc tổ TD-N-H C2
TD-N-H C2 Giáo viên c3hoabinh@gmail.com
Võ Lam Tuyền
Họ tên Võ Lam Tuyền
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Kế toán
Thuộc tổ Văn phòng
Văn phòng Tổ trưởng c3hoabinh@gmail.com
Lê Thị Tuyết Loa
Họ tên Lê Thị Tuyết Loa
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Văn thư
Thuộc tổ Văn phòng
Văn phòng Tổ phó c3hoabinh@gmail.com
Dương Văn Phường
Họ tên Dương Văn Phường
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Bảo vệ
Thuộc tổ Văn phòng
Văn phòng Bảo vệ c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Đông Quốc Anh
Họ tên Nguyễn Đông Quốc Anh
Năm sinh 1986
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Y tế
Thuộc tổ Văn phòng
Văn phòng CB y tế c3hoabinh@gmail.com
Nguyễn Ngọc Giàu
Họ tên Nguyễn Ngọc Giàu
Năm sinh 1984
Giới tính Nữ
Nhiệm vụ Văn thư
Thuộc tổ Văn phòng
Văn phòng Văn thư c3hoabinh@gmail.com
Dương Thanh Tuấn
Họ tên Dương Thanh Tuấn
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Nhiệm vụ Bảo vệ
Thuộc tổ Văn phòng
Văn phòng Bảo vệ c3hoabinh@gmail.com
Giới thiệu

Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường

Đảng ủy:   STT Họ tên Chức vụ 1 Huỳnh Ngọc Mỹ Xuyên Bí thư Đảng ủy 2 Đặng Thế Hiểu Phó Bí thư Đảng ủy 3 Phạm Minh Thông Thường vụ Đảng ủy 4 Trần Hoàng Trung Đảng ủy...

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Hỗ trợ
hotline02703

VĂN PHÒNG
Cô Loa - Cô Giàu
0270.3722242
c3hoabinh@vinhlong.edu.vn

TỔ TƯ VẤN
Cô Nương
0270.3722242
totuvan@thpthoabinhvl.edu.vn

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Thống kê
  • Truy cập45
  • Máy tìm kiếm3
  • Khách42
  • Hôm nay11,386
  • Tháng 02690,481
  • Tháng này29,116
  • Tổng lượt12,119,947
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây