2052 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021

Xuất bản: Thứ sáu - 01/01/2021 19:33 - Xem: 163

CNTT

CNTT
Căn cứ Công văn số 4003/BGDĐT-CNTT ngày 07/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021; Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025”; Căn cứ Kế hoạch số 492/KH-SGDĐT 03/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2020-2021 như sau:

Tải CV tại đây (2052/HD-SGDĐT, ngày 15/10/2020)

Nội dung chính
1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục
Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên thực hiện nhập dữ liệu, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu trên phần mềm hệ thống quản lý nhà trường SMAS (tại địa chỉ http: //smas .edu.vn) đúng theo quy định của Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và được đồng bộ sang cơ sở dữ liệu ngành của Bộ GDĐT. Dữ liệu quản lý trường học phải đảm bảo tính chính xác và đầy đủ, bảo vệ an toàn thông tin của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Đẩy mạnh sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử (có thể dùng sổ in ra từ phần mềm, đáp ứng đúng-đủ nội dung, có xác nhận của người có thẩm quyền hoặc gắn chữ ký điện tử); triển khai ứng dụng CNTT để kết nối, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường, tăng cường áp dụng các giải pháp trao đổi thông tin miễn phí như tin nhắn OTT, email, ứng dụng trên thiết bị di động và trang thông tin điện tử của nhà trường.
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục, triển khai dịch vụ công trực tuyến về xét tuyển học sinh đầu cấp; nghiên cứu triển khai thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt.
Tiếp tục sử dụng, khai thác có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan Sở GDĐT và tất cả các trường học thuộc phân cấp quản lý của Sở GDĐT, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chuyển nhận văn bản chỉ đạo điều hành, lưu trữ hồ sơ tại cơ quan, đơn vị trường học; liên thông trao đổi văn bản điện tử giữa sở GDĐT với Bộ GDĐT.
Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn nói chung và sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nói riêng; khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống họp trực tuyến đã được đầu tư theo các chương trình, dự án.
Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở GDĐT, phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; tiếp tục triển khai hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ theo Thông tư số 35/201 7/tT-BgDđT ngày 28/12/2017 của bộ GDĐT (địa chỉ truy cập: http://pcgd.moet.gov.vn).
Tiếp tục triển khai phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Thông tư 17, 18, 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT trên cùng một hệ thống nhằm hỗ trợ các trường mầm non, phổ thông thực hiện hiệu quả công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường.
Khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin ngành Giáo dục, bao gồm:
+ Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn.
+ Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://thituyensinh.vn.
+ Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.
+ Phân hệ về giáo dục và đào tạo trên Hệ tri thức Việt số hóa tại địa chỉ igiaoduc.vn.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học; triển khai phương thức dạy học trực tuyến (tăng cường đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền Internet, phần mềm, học liệu và tập huấn giáo viên, học sinh áp dụng dạy học trực tuyến hiệu quả); triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá (xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mềm khảo thí và các điều kiện triển khai).
Tích cực xây dựng học liệu dạy học trực tuyến, chú trọng xây dựng bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu 3D, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, sách điện tử tương tác, ... đóng góp vào kho bài giảng e¬learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, kho học liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa.
Tiếp tục triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 492/KH-SGDĐT 03/4/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông; triển khai giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở những nơi có điều kiện, đảm bảo tính hiệu quả.
Tăng cường vai trò của các tổ chuyên môn trong nhà trường giúp hiệu trưởng đánh giá nội dung học liệu số trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, đánh giá, hoàn thiện các mô hình, giải pháp, phương pháp ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đặc biệt là dạy học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện ở từng địa phương, nhà trường.
Các trường thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị để thí điểm trường học tiến tiến, hiện đại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xây dựng quy chế khai thác, sử dụng và bảo quản có hiệu quả các thiết bị được trang cấp.
Nghiên cứu đề xuất chủ trương tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án trường học tiên tiến, hiện đại trên địa bàn tỉnh.
3. Triển khai hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin
Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch để trình các cấp có thẩm quyền trang bị máy tính và các hạ tầng thông tin khác đáp ứng cho việc triển khai giảng dạy theo Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025”.
Duy trì kết nối cáp quang Internet tới 100% các cơ sở giáo dục, nâng cấp trang thiết bị CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT, dạy học và tổ chức dạy học trực tuyến.
Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CSDL, ứng dụng CNTT. Phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng các hệ thống của đơn vị. Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.
3. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của địa phương; tập trung một số nội dung như sau:
- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT các nội dung về quản trị hệ thống, an ninh, an toàn thông tin; kỹ năng quản trị, biên tập nội dung thông tin trên môi trường internet; kỹ năng sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành, các hệ thống dịch vụ công; kỹ năng ứng dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường; Kỹ năng quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu
ngành Giáo dục.
- Kỹ năng khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; kỹ năng sử dụng các phẩn mềm trình chiếu, phần mềm soạn bài giảng e- leaming, câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tập huấn giáo viên qua mạng theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 về việc Quy định ứng dụng CNTT trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục. Báo cáo kịp thời kết quả tập huấn giáo viên về Hệ thống thông tin quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo hướng dẫn của Bộ.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN
1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ phận phụ trách công nghệ thông tin
Đối với phòng GDĐT: phân công lãnh đạo Phòng phụ trách và chuyên viên làm đầu mối theo dõi, triển khai nhiệm vụ CNTT.
Đối với cơ sở giáo dục: phân công một lãnh đạo nhà trường phụ trách và viên chức CNTT làm đầu mối triển khai nhiệm vụ CNTT.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với Viettel Vĩnh Long hoàn thiện các nội dung phần mềm Hệ thống quản lý trường học SMAS. Thường xuyên rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa đảm báo tính chính xác của các dữ liệu thành phần trên cơ sở dữ liệu ngành và đồng bộ với cơ sở dữ liệu ngành của Bộ GDĐT đúng quy định về thời gian, nội dung yêu cầu; tham mưu đề xuất các nội dung ứng dụng CNTT thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị.
3. Sử dụng hiệu quả hệ thống cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GdĐt.
4. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý thực hiện nhiệm vụ CNtT năm học 2020-2021.
2. Các trường THCS & THPT, THPT, phổ thông dân tộc nội trú, Trung
tâm GDNN-GDTX xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021 tại đơn vị.
3. Chế độ thông tin, báo cáo
Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT của phòng GDĐT và các trường THCS&THPT, THPT, phổ thông dân tộc nội trú gửi về Sở GDĐT trước ngày 25/10/2020 để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, chấm điểm thi đua năm học.
Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT học kỳ I năm học 2020-2021 gửi về Sở GDĐT trước ngày 15/01/2021.
Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT năm học 2020-2021 gửi về Sở GDĐT trước ngày 15/6/2021.
Đơn vị nhận kế hoạch và báo cáo: Văn phòng Sở GDĐT. Người nhận: ông Ngô Tuấn Khải, chuyên viên Văn phòng Sở, phụ trách CNTT; email: ntkhai@vinhlong.edu.vn.

PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN VỀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIÁO DỤC
1. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ.
2. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đoi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
3. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 005/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
4. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.
5. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
6. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
7. Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.
8. Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.
9. Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
10. Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
11. Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.
12. Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục pho thông và giáo dục thường xuyên.
13. Kế hoạch số 345/KH-BGDĐT ngày 23/5/2017 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.
14. Quyết định số 1904/QĐ-BGDĐT ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kỹ thuật về kết nối và dữ liệu phục vụ trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.
15. Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025”.
Tải Quyết định 662
Tải Đề án kèm theo QĐ 662
16. Kế hoạch số 492/KH-SGDĐT, 03/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông. (Tải về)
 

Tác giả bài viết: Tài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở trang web trường?

Thống kê
  • Truy cập22
  • Hôm nay5,279
  • Tháng rồi334,224
  • Tháng này119,063
  • Tổng lượt22,077,356
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây