Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng thanh niên" năm 2019

Xuất bản: Thứ sáu - 15/03/2019 15:09 - Xem: 5463

Đoàn TN

Đoàn TN
Năm 2019, đánh dấu chặng đường 88 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” đã được chọn làm chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019...

   Năm 2019, đánh dấu chặng đường 88 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” đã được chọn làm chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, triển khai các Kết luận, Đề án, Kế hoạch đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI ban hành; tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; gia tăng hàm lượng trí tuệ trong các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả. Tiếp tục cổ vũ, thúc đẩy, tạo môi trường để tuổi trẻ Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
   Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị và là cơ hội để triển khai, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn gắn với thực hiện kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn; kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư; qua đó, tạo đà thực hiện thắng lợi chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2019 với chủ đề: “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, nội dung cụ thể như sau:
   1. Tổ chức tuyên truyền về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam
     - Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ, về ý nghĩa của Tháng Thanh niên. Tổ chức các hình thức tuyên truyền trực quan tại các cơ sở Đoàn, các nơi đông thanh niên, trên mạng xã hội, trang tin điện tử. Các báo của Đoàn thực hiện các chuyên mục giới thiệu về lịch sử, truyền thống của Đoàn, của tuổi trẻ Việt Nam.
     - Tổ chức hành trình đến các di tích, địa chỉ đỏ gắn liền với tổ chức Đoàn, với các gương anh hùng trẻ tuổi.
     - Giới thiệu các gương điển hình thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc gắn với tuyên truyền cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Vận động đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.
     - Tổ chức cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, trong đó có nội dung tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các gương anh hùng trẻ tuổi Việt Nam.
   2. Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
     - Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn  mới: tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn (điện, đường, trường, trạm, cầu giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng), triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê”; triển khai tuyến đường, thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu; các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; tổ chức hoạt động đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh”; trồng cây; trồng rừng; tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới; các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất mới và thông tin thị trường cho thanh niên nông thôn, chương trình OCOP – mỗi xã một sản phẩm.
     - Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: bảo vệ môi trường, xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định; đảm bảo an toàn giao thông; tham gia giữ gìn trật tự đô thị; đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”; tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân.
   3. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân
     - Tổ chức các đội hình y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc cho người dân ở các vùng khó khăn, người nghèo, neo đơn, gia đình chính sách.
     - Tổ chức các hoạt động tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; huy động nguồn lực và tổ chức thanh niên tình nguyện xây dựng nhà nhân ái, các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi.
     - Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện" hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính.
     - Thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới” gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019).
   4. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên
     - Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.
     - Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn, tọa đàm về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực. Tổ chức giao lưu với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất. Tăng cường thực hiện các chuyên mục, chuyên đề, các tuyến bài giới thiệu sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo, gương điển hình, phương pháp tư duy sáng tạo trên các báo, trang tin điện tử, mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội.
     - Thực hiện hỗ trợ triển khai cụ thể các ý tưởng sáng tạo có tính khả thi cao, chuyển giao, giới thiệu ý tưởng sáng tạo của thanh thiếu nhi đến các đơn vị phù hợp, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ thúc đẩy, phát triển ý tưởng sáng tạo.
   5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
     - Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của cán bộ Đoàn các cấp.
     - Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. 
    - Triển khai các chương trình kết nối nguồn vốn, các quỹ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao. Ra mắt Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tổ chức hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế. Hỗ trợ phát triển ý tưởng sản phẩm, quản lý sản xuất; nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho thanh niên.
   6. Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên
     - Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
     - Tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên trước khi tham gia thị trường lao động; tổ chức đào tạo kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tự tạo việc làm và kỹ năng làm việc cho thanh niên.
    - Tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên trong đó tập trung đối tượng thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên khuyết tật.
   7. Tổ chức các hoạt động trong thiếu nhi, đội viên kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)
     - Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong khối tiểu học, Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” trong các liên đội Trung học cơ sở với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
     - Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, thiếu nhi ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thiếu nhi là con công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; xây dựng và tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.
   8. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)
     - Tổ chức tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi các cấp và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.
     - Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp uỷ đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; tổ chức Ngày đoàn viên 2019. Chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách, điều kiện mới cho công tác Đoàn, công tác thanh niên, cho sự phát triển của thanh niên.
     - Tập trung công tác phát triển đoàn viên mới; thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", tổ chức các đợt trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thành lập các tổ chức Đoàn ở khu chung cư, khu nhà trọ với mô hình phù hợp; tổ chức các hoạt động để phát huy vai trò tổ chức Đoàn – Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
     - Thực hiện nghiêm túc chủ trương "1+2", chủ trương “1+1” và xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động.
     - Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn.
   Một số hoạt động lớn, toàn quốc được tổ chức trong Tháng Thanh niên 2019
     - Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2019, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ hợi 2019 (24/02/2019 tại tỉnh Bình Định).
     - Hội thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III.
     - Chương trình Đối thoại giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên.
     - Chương trình “Tháng ba biên giới”.
     - Chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 (24/3/2019 tại tỉnh Hà Tĩnh).
     - Bình chọn, trao giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 (19/3/2019).
     - Tập huấn trực tiếp toàn quốc cho cán bộ Đoàn, Hội về hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp.
     - Tổ chức Lễ khởi động các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong Năm an toàn giao thông 2019.
     - Kỷ niệm 60 năm mở đường chiến lược 12B Hòa Bình (1959-2019).
   Một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019
     1. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)!
     2. Tháng Thanh niên năm 2019: Tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên!
     3. Tháng Thanh niên năm 2019: Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo!
     4. Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới!
     5. Tuổi trẻ Việt Nam tham gia xây dựng đô thị văn minh!
     6. Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

 

Tác giả bài viết: THB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan

Trường THCS&THPT Hòa Bình Địa chỉ: Tân Thạnh, Hòa Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long Email: c3hoabinh@vinhlong.edu.vn - c3hoabinh@gmail.com Website: http://thpthoabinhvl.edu.vn Điện thoại: 02703.722242 Năm thành lập: 2000 Tổng diện tích: 13.473 m2 Số phòng học: 34 Hội...

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ thế nào về hình thức và nội dung của trang web trường hiện tại?

Hỗ trợ
hotline02703

KỸ THUẬT
Lê Tấn Tài
0986.305335
admin@thpthoabinhvl.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây